Popis dunika boravine pristojbe 2016.

Popis dunika boravine pristojbe sa 30. prosinca.2016. godine…

Popis dunika boravine pristojbe sa 30. prosinca 2016. godine u kunama:

BALAJI? DUJO 12.657,53

BODLOVI? KRISTINA 2.400,00

BODLOVI? VESNA 1.800,00

MARUI? IVAN 1.200,00

MARINELI? MARIJA 5.664,97

MATIJAI? DRAEN 4.896,66

PAVII? JURAJ 2.550,.00

ZORI? MIRA 1.200,00

BOLKA d.o.o. 3.828,50

FABIJANOVI? FANIKA – 1.894,26