Noćenja listopad 2021

U listopadu 2021., ostvareno je 2.143 dolazaka (što je 48% ostvarenih dolazaka iz 2019.) te je ostvareno 13.565 noćenja (što je 61% od ostvarenih noćenja iz 2019.).

U 2021., ostvareno je 72.753 dolazaka (što je 64% ostvarenih dolazaka iz 2019.) te je ostvareno 428.201 noćenja (što je 68% od ostvarenih noćenja iz 2019.).

Struktura gostiju:
Njemačka   16,05%
Hrvatska     13,56%
Austrija         9,84%
Slovenija       8,65%
Češka             5,99%
Poljska           5,36%
V. Britanija    3,57%

Ostvarena noćenja po tipu smještaja:
Hoteli:                           191.962     45%
Privatni smještaj:         203.695    48%
Kampovi:                          15.665      3%
Nekomercijalni smještaj: 16.835    4%