Prezentacija: Bike & Bed usluga

Pozivamo Vas na prezentaciju-edukaciju na temu “Bike objekti,agencije i usluge – mogu?nosti za razvoj Vae ponude za cikloturiste” koja ?e se odrati u ?etvrtak 15.12.2016. s po?etkom u 11h u hotelu Park u Splitu, Hatzeov perivoj 3.

Pozivamo Vas na prezentaciju-edukaciju na temu “Bike objekti,agencije i usluge – mogu?nosti za razvoj Vae ponude za cikloturiste” koja ?e se odrati u ?etvrtak 15.12.2016. s po?etkom u 11h u hotelu Park u Splitu, Hatzeov perivoj 3.

Edukaciju organiziraju Turisti?ka zajednica Splitsko-dalmatinske upanije i Biciklisti?ki savez Splitsko-dalmatinske upanije.

Predvi?eno vrijeme trajanja prezentacije-edukacije je 30min, a poslije su predvi?eni kratki radni sastanci na kojim ?e se uspostaviti kontakti izme?u zainteresiranih sudionika u ponudi cikloturizma SD.

Teme prezentacije-edukacije:

1. Cikloturizam u svijetu

2. Cikloturizam u naoj upaniji

3. to je do sad napravljeno u cikloturizmu SD i kakvi su planovi za 2017.

4. Bike& Bed smjetaj ( Bike hoteli, Bike objekti, Bike kampovi) po?etak izdavanja potvrda o kvaliteti objekata i to je sve potrebno za dobivanje oznaka Bike&Bed

5. Bike agencije mogu?nosti za suradnju sa stranim agencijama i to Vam sve omogu?ava to to cikloturizam uklju?ite u ponudu Vae agencije

6. Bike usluge ( Bike shopovi, Bike servisi, Bike transport, Rent a bike) po?etak izdavanja potvrda o kvaliteti objekata i to je sve potrebno za dobivanje oznaka Bike usluga

7. Primjeri iz lokalne prakse koji ?e Vam pokazati ogromne potencijale za razvoj cikloturisti?ke ponude.

Molimo Vas potvrdite svoj dolazak na info@dalmatia.hr do srijede 14.12.2016. do 14,00h.