Ukidanje obveznog energetskog certifikata

Prenosimo mail Hrvatske gospodarske komore vezan uz ukidanje obveznog energetskog certifikata za obiteljski smještaj u turizmu…

Prenosimo mail Hrvatske gospodarske komore vezan uz ukidanje obveznog energetskog certifikata za obiteljski smještaj u turizmu:

 

Poštovani kolege,

 

Drago nam je izvijestiti Vas o ukidanju obveznog energetskog certifikata za obiteljski smještaj.

Više o tome pro?itajte na linku PRIOP?ENJE.

 

S poštovanjem,

Leila Kreši?-Juri?
Direktor sektora
Sektor za turizam