Obveze privatnih iznajmljivača

TURISTIČKA INSPEKCIJA – CHECK LISTA

Turistički inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivača) ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, utvrđuje da li:

 1. je na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, vidno istaknut na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta utvrđene rješenjem nadležnog ureda;
 2. je u svakom objektu istaknuta naznaka vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu, te da li se pružatelj usluga pridržava istaknutih cijena;
 3. je pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge vidno istaknuo obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, da li je istaknuta obavijest u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, te da li se pridržava istaknutog radnog vremena;
 4. su utvrđeni normativi namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako se takve usluge pružaju, da li se usluge pružaju po utvrđenim normativima, da li je normativ za vrijeme rada u objektu, te da li je na zahtjev normativ predočen gostu;
 5. se gostu izdaje čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom pruženih usluga, za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu, ne izda turistička agencija;
 6. se vodi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju vodi turistička agencija;
 7. se gostu omogućuje podnošenje pisanih prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrđuje njegov primitak, da li omogućuje gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, da li je u objektu vidljivo istaknuta obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, da li je u pisanom obliku odgovoreno na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora, te da li se vodi i čuva evidencija prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora;
 8. se pružaju ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda;
 9. se prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima koristi oznaka propisane vrste i kategorije objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda;
 10. se uslužuje, odnosno dopušta konzumiranje alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadrže alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, da li je na vidljivom mjestu u objektu istaknuta oznaka o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina;
 11. iznajmljivač, odnosno nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za posredovanje u prodaji usluga smještaja, nudi i prodaje svoje usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor/ ruralnim kućama za odmor i kampovima/ kamp odmorištima, kao i usluge doručka, polupansiona ili punog pansiona, izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji je svojom odlukom propisalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave;
 12. iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je vlasnik, u više od 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti;
 13. iznajmljivač pruža usluge smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je vlasnik, u više od 10 smještajnih jedinica, odnosno više od 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina;
 14. iznajmljivač pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima ne pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor;
 15. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu istodobno priprema i uslužuje topla i hladna jela, te pića i napitke iz pretežito vlastite proizvodnje za više od 80 gostiju (izletnika);
 16. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu priprema i uslužuje topla i hladna jela, te pića i napitke iz pretežito vlastite proizvodnje;
 17. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu istodobno, uslužuje mošt, vino, voćno vino, druge proizvode od vina i voćnih vina, jaka alkoholna i alkoholna pića, te domaće nareske iz vlastite proizvodnje u uređenom dijelu stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, natkrivenom ili na otvorenom prostoru za više od 80 gostiju (izletnika);
 18. pružatelj ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu, ruralnoj kući za odmor u više od 10 soba, odnosno za više od 20 gostiju istodobno i/ili usluge smještaja u kampu u više od 20 smještajnih jedinica, odnosno za više od 60 gostiju istodobno, te da li je gostima omogućeno korištenje usluge prehrane, točenja pića i napitaka (doručak ili polupansion ili puni pansion) iz pretežito vlastite proizvodnje;
 19. su jela, pića i napici koji se uslužuju na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uobičajeni za kraj u kojem se nalazi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo;
 20. su u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge ispunjeni minimalni uvjeti za vrstu i uvjeti za kategoriju
 21. se ugostiteljske usluge pružaju za više od 80 osoba (izletnika) radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija bez prethodne obavijesti mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma, tri dana prije započinjanja navedenih usluga.

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača(HR i EN)

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 32., st. 1., t. 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br.85/15 i 121/16) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Ime iznajmljivača ili objekta:
Adresa:
ili na
E-mail:
Fax:

ili podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru. Bez odgađanja ćemo pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka Vašeg prigovora.

Molimo Vas da u Vašem prigovoru obavezno navedete Vaše ime i prezime te  adresu ili e-mail za dostavu odgovora.

NOTICE ON FILING OF CUSTOMER COMPLAINTS
Pursuant to Article 32, Paragraph 1, Subparagraph 6 of the Hospitality and Catering Industry Act (Official Gazette No. 85/fS and121/16) we inform our clients that complaints regarding the quality of our services can be submitted in writing to:

Name of the private rental owner or object Address or
E-mail:
Fax:

or may be filed in person at our premises.

We will confirm the receipt of your complaint without delay.

You will receive a response to your complaint in writing within 15 days of filing of the complaint.

Required information: name and surname of the person filing the complaint, the exact address for submission of responses.