Sajam u Essenu 2016.

TZG Supetar i TZO Bol zajedni?ki sudjeluju na turisti?kom sajmu Reise+Camping u Essenu (Njema?ka) koji se odrava od 24. – 28. velja?e 2016.godine…

TZG Supetar i TZO Bol zajedni?ki sudjeluju na turisti?kom sajmu Reise+Camping u Essenu (Njema?ka) koji se odrava od 24. – 28. velja?e 2016.godine.

Essenski sajam je najve?i turisti?ki sajam u njema?koj pokrajini Sjeverna Rajna-Westfalia, i jedan od najve?ih internacionalnih turisti?kih sajmova u Njema?koj, a tradicionalno se odrava krajem velja?e. Ra?una se da ?e za 4 dana trajanja, sajam posjetiti oko 100.000 posjetitelja.