Bol i Bra? na sajmu u Beogradu

20. velja?e 2016. na me?unarodnom sajmu turizma u Beogradu odrana je prezentacija turisti?ke ponude Bola, otoka Bra?a te mogu?nost uspostave sezonske zra?ne linije Beograd – Bra?…

20. velja?e 2016. na me?unarodnom sajmu turizma u Beogradu odrana je prezentacija turisti?ke ponude Bola, otoka Bra?a te mogu?nost uspostave sezonske zra?ne linije Beograd – Bra?.

Prezentaciji su nazo?ili predstavnici vode?ih tiskanih i elektronskih medija iz Srbije. Turisti?ku ponudu prezentirali su: Tihomir Marinkovi?, na?elnik op?ine Bol, Markito Marinkovi?, direktor TZO Bol, Ton?i Peovi?, direktor Zra?ne luke Bra?, Dino Sokol, izvršni direktor Zlatnog rata te predstavnici putni?ke agencije Kontiki travel i Awex, zrakoplovna charter tvrtka.