Turisti?ke radionice u oujku

Dvije zanimljive turisti?ke radionice se odravaju u Bolu 15. i 19. oujka. Heraklea d.o.o. 15.03. organizira edukativnu radionicu „Kvaliteta usluge u turizmu“, a 19.03. agencija Adprofis odrava radionicu "Internetom do gostiju. Obje radionice se odravaju u prostorima Srednje škole Bol s po?etkom u 10 sati…

Dvije zanimljive turisti?ke radionice se odravaju u Bolu 15. i 19. oujka. Heraklea d.o.o. 15.03. organizira edukativnu radionicu „Kvaliteta usluge u turizmu“, a 19.03. agencija Adprofis odrava radionicu "Internetom do gostiju. Obje radionice se odravaju u prostorima Srednje škole Bol s po?etkom u 10 sati.

15.03. Srednja škola Bol s po?etkom u 10 sati

Turisti?ka zajednica op?ine Bol u suradnji sa agencijom za mystery shopping  Heraklea d.o.o. iz Zagreba organizira edukativnu radionicu „Kvaliteta usluge u turizmu“.

Radionica ?e se odrati, 15. oujka 2016., u prostorima Srednje škole Bol i predvi?eno je da traje od 10 do14 sati.

Teme radionice su:

  1. Komunikacija s gostima – kako zadovoljiti visoka o?ekivanja?
  2. Što gost misli i osje?a?
  3. Kako ostaviti odli?an dojam gosta?
  4. Što zna?i dobra kvaliteta usluge i kako je pruati

Predava?i: Sanja Gomuzak i eljka Bakmaz, Heraklea d.o.o. Zagreb.

19.03. Srednja škola Bol s po?etkom u 10 sati

Turisti?ka zajednica Splitsko – dalmatinske upanije organizira u suradnji s lokalnim turisti?kim zajednicama gradova, op?ina i mjesta besplatnu edukaciju za iznajmljiva?e privatnog smještaja u suradnji sa Marinom Kova?evi? iz agencije Adprofis i autoricom knjige „Internetom do gostiju: pove?ajte broj rezervacija privatnog i hotelskog smještaja uz internet marketing“.

Osim edukacije predava? ?e odrati i prezentaciju knjige „Internetom do gostiju: pove?ajte broj rezervacija privatnog i hotelskog smještaja uz internet marketing“. Knjiga sadri sve što treba znati o Googleu, Facebooku, Booking.comu, Airbnbu, Tripadvisoru i drugim aktualnim metodama oglašavanja na internetu.

Predava?: Marina Kova?evi?