Zavrena edukacija za privatne iznajmljiva?e

Škola Wallner odrala je edukaciju za privatne iznajmljiva?e u prostorima Srednje škole Bol u Bolu. Obra?ivali su se moduli internet prodaje, destinacijskog managementa i obveze privatnih iznajmljiva?a, te sustav E-Visitor. Edukacija je organizirana u suradnji sa TZ upanije i TZO Bol…

Škola Wallner odrala je edukaciju za privatne iznajmljiva?e u prostorima Srednje škole Bol u Bolu. Obra?ivali su se moduli internet prodaje, destinacijskog managementa i obveze privatnih iznajmljiva?a, te sustav E-Visitor. Edukacija je organizirana u suradnji sa TZ upanije i TZO Bol.