ITB Berlin sajam turizma

Bol se predstavio njema?koj publici na jubilarnom pedesetom sajmu turizma ITB Berlin. Ovaj najve?i europski sajam turizma odrava se od 9. do 13. oujka u Messe centru u Berlinu, a Bol na štandu Turisti?ke zajednice splitsko-dalmatinske upanije predstavljaju direktor TZ Bol, Markito Marinkovi?, Na?elnik op?ine Bol, Tihomir Marinkovi?, te direktor TZ upanije, Joško Stella…

Bol se predstavio njema?koj publici na jubilarnom pedesetom sajmu turizma ITB Berlin. Ovaj najve?i europski sajam turizma odrava se od 9. do 13. oujka u Messe centru u Berlinu, a Bol na štandu Turisti?ke zajednice splitsko-dalmatinske upanije predstavljaju direktor TZ Bol, Markito Marinkovi?, Na?elnik op?ine Bol, Tihomir Marinkovi?, te direktor TZ upanije, Joško Stella.

ITB Berlin u brojkama

  • Izlaga?i sa 5 kontinenata
  • Izlaga?i iz 185 zemalja svijeta
  • 850 velikih kupaca
  • 10.000 Izlaga?a
  • 23.000 posjetilaca prodajne konvencije
  • 50.000 privatnih posjetilaca
  • 115.000 poslovnih posjetilaca
  • sajam se prostire na 160.000 m2
  • 6,7 milijardi € prometa