Te?aj talijanskog i francuskog u Bolu

Turisti?ka zajednica op?ine Bol organizira te?aj talijanskog i francuskog jezika za privatne iznajmljiva?e…

Turisti?ka zajednica op?ine Bol organizira te?aj talijanskog i francuskog jezika za privatne iznajmljiva?e.

Po?etak te?aja predvi?en je sredinom velja?e i planirano je da traje do kraja oujka 2015. godine.

Svi zainteresirani za poha?anje te?aja moraju se prijaviti na mail tz@bol.hr zaklju?no sa 6. velja?e 2015.

Predava? je Boica Šesni?, prof.