Prezentacija energetskog certifikata

Poziv za prezentaciju o energetskom certifikatu i na?inu postizanja energetske u?inkovitosti koja ?e se odrati u petak, 23. sije?nja 2015.godine, u maloj dvorani Centra za kulturu op?ine Bol sa po?etkom u 18 sati.

 

Poziv za prezentaciju o energetskom certifikatu i na?inu postizanja energetske u?inkovitosti koja ?e se odrati u petak, 23. sije?nja 2015.godine, u maloj dvorani Centra za kulturu op?ine Bol sa po?etkom u 18 sati.

Sadraj prezentacije:

Zakonska regulativa.

Što je energetski certifikat?

Zašto se izra?uje energetski certifikat?

Kako izgleda energetski certifikat?

Tko je ovlašten za izradu energetskog certifikata?

Što je energetski pregled?

Kako do sredstava FZOiEU, odnosno pomo?i u sufinanciranju projekta ?

Case study

Inovativne mjere poboljšanja energetske u?inkovitosti

PDF poziv pogledajte ovdje.