Edukacija – Internet marketing

6. velja?e 2015., 9 – 13 sati, „Primjena internet marketinga i oglašavanje putem društvenih mrea u privatnom smještaju“, škola OLIVA ALLEGRA

6. velja?e 2015., 9 – 13 sati, „Primjena internet marketinga i oglašavanje putem društvenih mrea u privatnom smještaju“, škola OLIVA ALLEGRA