Sjednica Turisti?kog vije?a Rujan 2016

Turisti?ko vije?e TZO Bol odralo je dana 4. listopada 2016., svoju sjednicu na kojoj se raspravljalo o protekloj turisti?koj sezoni…

Turisti?ko vije?e TZO Bol odralo je dana 4. listopada 2016., svoju sjednicu na kojoj je:

– izvršena analiza ostvarenih no?enja za mjesec rujan te prvih devet mjeseci ove godine;

– Izvješ?e Tajnog gosta u destinaciji Bol za 2016.;

– donesen prijedlog za godišnja turisti?ka priznanja TZO Bol;

– donesena odluka o danu i na?inu obiljeavanja Dana TZO Bol;