Turisti?ki rezultati Rujan 2016.

OSTVARENI TURISTI?KI REZULTATI – RUJAN 2016.

U rujnu 2016., ostvareno je 100.914 no?enja od toga 5.759 no?enja doma?ih gostiju (6%) te 95.155 no?enja stranih gostiju (94%).


OSTVARENI TURISTI?KI REZULTATI – RUJAN 2016.

U rujnu 2016., ostvareno je 100.914 no?enja od toga 5.759 no?enja doma?ih gostiju (6%) te 95.155 no?enja stranih gostiju (94%).

U istom rezdoblju prošle godine ostvareno je 95.083 no?enja što predstavlja rast od 6% u odnosu na lani.

U prvih devet mjeseci 2016., ostvareno je 638.433 no?enja od toga 38.650 no?enja doma?ih gostiju (6%) te 599.783 no?enja stranih gostiju (94%).

U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 575.661 no?enja što predstavlja rast od 11% u odnosu na lani.

U prvih devet devet mjeseci u hotelskom smještaju ostvareno je 329.061 no?enje ili rast od 3%, u privatnom smještaju 283.784 no?enja ili rast od 23% te kampovi 17.562 no?enja što je rast od 3%.

Struktura gostiju u prvih devet mjeseci:

1. Njema?ka 86.655 13,57%;
2. Skandinavske zemlje 85.712 13,43%;
3. Francuska 83.633 13,09%;
4. Austrija 73.212 11,47%
5. Hrvatska 38.650 6,05%
6. Slovenija 37.438 5,86%
7. Italija 35.731 5, 60%
8. Velika Britanija 33.378 5,23%