Preuzeto priznanje za T.Kuisa

Povodom obiljeavanja 90 godina turizma u Bolu, za Tomu Kuisa priznanje je u utorak preuzela njegova ne?akinja Vlasta Berti?.

 

Povodom obiljeavanja 90 godina turizma u Bolu, dodijeljeno je 10 posebnih priznanja zaslunima za razvoj turizma u Bolu. Ve?ini su uru?ena 21. listopada prošle godine, a za Tomu Kuisa priznanje je u utorak preuzela njegova ne?akinja Vlasta Berti?. Plaketu joj je predao Markito Marinkovi?, direktor TZ Bol.
Tomo Kuis (1896. – 1991.)  po povratku u Bol, ?itav se posvetio turizmu i svome Bolu. Bio je prvi direktor hotela „Zlatni rat“ (danas „Kaštil“), a od 1953. do 1962. bio je i na ?elu hotelskog poduze?a „Zlatni rat“. (boljani.info)