Obavijest privatnim iznajmljiva?ima 2

Obavijest za privatne iznajmljiva?e koji imaju ugovore sa stranim turisti?kim agencijama (booking.com i sl.)

 

Obavijest za privatne iznajmljiva?e koji imaju ugovore sa stranim turisti?kim agencijama (booking.com i sl.)

Obveze iznajmljiva?a soba i apartmana u doma?instvu koje rade sa stranim turisti?kim agencijama koje nemaju sjedište u Hrvatskoj, prema tuma?enju iz Porezne uprave su slijede?e:

1. Zatraiti od Porezne uprave izdavanje posebnog identifikacijskog poreznog broja kako bi se mogao pla?ati PDV na ispla?enu proviziju prema stranoj turisti?koj agenciji;

2. Nakon dobivanja identifikacijskog broja potrebno je kod ovlaštenog knjigovo?e koji ima licencu izvršiti registraciju u europski registar poreznih obveznika. U Bolu to moete izvršiti u knjigovodstvenom servisu „Klara“ ili u nekom drugom knjigovodstvenom servisu koji ima licencu;

3. Nakon što primite ra?un od strane agencije za izvršene usluge duni ste jednom mjese?no izvršiti obra?un po primljenim ra?unima, izdvojiti proviziju koje je ispla?ena agenciji te na iznos provizije obra?unati PDV i proslijediti ga u Dravni prora?un. Ovaj obra?un moete raditi samostalno ili moete koristiti usluge knjigovodstvenog servisa;