Vie gostiju nego lani!

Prenosimo vijest portala boljani.info o rezultatima turizma u Bolu za lipanj 2014.
 

 

U Uredu Turisti?ke zajednice op?ine Bol zbrojili su pristigle prijave gostiju u hotelima, privatnom smještaju i kampovima, a direktor TZO Markito Marinkovi? priop?i nam je da su u lipnju bila 12.022  gosta (14 posto više nego prošle godine u isto vrijeme) koji su ostvarili 70.083 no?enja, što je 14 posto više nego u lipnju 2013. To su slubeni podaci, a sasvim sigurno je bilo još gostiju i „rodbine“ koji nisu prijavljeni.
U odnosu na svibanj, kada je zabiljeen pad od dva posto, ovo je vrlo dobar rezultat. Prema ostvarenim no?enjima u Bolu su na prvom mjestu Austrijanci sa 13.239 no?enja (19 posto), zatim Nijemci sa 11.025 (16 posto), pa gosti iz Skandinavskih zemalja 10.189 (15 posto), ?esi 4.762 (7 posto), doma?i gosti 3.784 no?enja (5 posto) … U hotelima je zabiljeeno u lipnju 43.443 no?enja, u privatnom smještaj 24.491, a u kampovima 1.328 no?enja.
U prvom polugodištu bilo je 21.398 dolazaka i 119.428 no?enja. Po broju dolazaka pove?anje je 15 posto, a no?enja 11 posto više nego 2013. godine.
Podaci u Splitsko-dalmatinskoj upaniji još se sre?uju pa ?emo ih mi objaviti tek u utorka, 8. srpnja. (J.E.)