?estitka Ministra turizma Bolu

"Povodom obiljeavanja Dana Turisti?ke zajednice op?ine Bol od srca vam ?estitam na kvalitetnim rezultatima u 2016. godini." Izme?u ostalog stoji u pismu koje je Bolu i Boljanima uputio novi Ministar turizma Gari Cappelli