Sto tisu?a ljudi posjetilo Bol u 2016.!

Prvi puta u povijesti turizma u Bolu, više od 100.000 ljudi je posjetilo i odsjelo u Bolu u jednoj godini. Tom prigodom smo nagradili sto tisu?itog gosta u ime TZO Bol: G?ica Valentina Palajsa, ra?unovo?a Tehni?ke škole iz Karlovca, koja je prvi put u Bolu, a odsjela je u hotelu Elaphusa.

Prvi puta u povijesti turizma u Bolu, više od 100.000 ljudi je posjetilo i odsjelo u Bolu u jednoj godini. Tom prigodom smo nagradili sto tisu?itog gosta u ime TZO Bol: G?ica Valentina Palajsa, ra?unovo?a Tehni?ke škole iz Karlovca, koja je prvi put u Bolu, a odsjela je u hotelu Elaphusa.

Prigodne darove je uru?io direktor TZO Bol, Markito Marinkovi?.