U?i se talijanski i francuski

U sklopu priprema za novu sezonu, Turisti?ka zajednica je organizirala besplatni te?aj za u?enje talijanskog i francuskog jezika…

U sklopu priprema za novu sezonu, Turisti?ka zajednica je organizirala besplatni te?aj za u?enje talijanskog i francuskog jezika. Prvi sat je bio u utorak za talijanski, a direktor TZO Markito Marinkovi?, je kao doma?in pozdravio polaznike i predstavio profesoricu Boicu Šesni?, ina?e bolsku nevjestu koja ?e drugu grupu u?iti – francuski. Diplomirala je 1975. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, francuski i talijanski. U Bolu je radila od 1973. do 1987. kada odlazi na rad u Zagreb, u Ugostiteljsko-turisti?ku školu. Od prošle godine ponovno je u Bolu, a kao umirovljenica eli svoje znanje prenijeti na druge.

U grupi za talijanski, za koje ?e te?aj biti utorkom, ima 29, a za francuski (?etvrtkom) 13 polaznika. (J.E. boljani.info)