U?i se i francuski

Po?eo je i te?aj za one koji ele bolje nau?iti francuski…

Po?eo je i te?aj za one koji ele bolje nau?iti francuski.Ovaj je te?aj besplatan pa vjerujemo da hvale vrijedna akcija TZO i znanje predava?ice Boice Šesni? zasluuju našu pohvalu i nekoliko redaka sa slikom. (boljani.info)