Turisti?ki rezultati kolovoz 2016.

Na podru?ju op?ine Bol u kolovozu 2016., ostvareno je 185.873 no?enja što je na razini prošlogodišnjih turisti?kih rezultata. U hotelskom smještaju ostvareno je 80.031 no?enje u privatnom smještaju ostvareno je 86.675 no?enja te u kampovima 7.483 no?enja.

Ostvarena no?enja u Bolu – kolovoz 2016.

 

Na podru?ju op?ine Bol u kolovozu 2016., ostvareno je 185.873 no?enja što je na razini prošlogodišnjih turisti?kih rezultata. U hotelskom smještaju ostvareno je 80.031 no?enje u privatnom smještaju ostvareno je 86.675 no?enja te u kampovima 7.483 no?enja.

U  osam mjeseci 2016., ostvareno je 535.825 no?enja što predstavlja rast od 12% u odnosu na prošlu godinu kad je ostvareno 479.125 no?enja.

Struktura gostiju u osam mjeseci je:

Francuska 69.673 no?enja ili 13%

Njema?ka 66.274 no?enja ili 12%

Austrija 57.944 no?enja ili 11%

Švedska 37.834 no?enja ili 7%

Slovenija 33.663 no?enja ili 6%

Itaija 32.865 no?enja ili 6%

Hrvatska 32.701 no?enja ili 6%

Norveška 31.637 no?enja ili 6%