Priznanje za vjernost

Na kraju turisti?ke sezone Turisti?ka zajednica daje posebna priznanja inozemnim gostima koji u Bolu provode svoj odmor 30 i više godina…

Na kraju turisti?ke sezone Turisti?ka zajednica daje posebna priznanja inozemnim gostima koji u Bolu provode svoj odmor 30 i više godina. Karin Leidenberger iz Munchena (Njema?ka) u Bol je prvi put došla s roditeljima 1966. Punih 50 godina vra?a se u Bol i „za posebnu vjernost turisti?kom Bolu“ Turisti?ko vije?e joj je u listopadu 2015. dodijelilo Priznanje. Nije zbog toga mogla doputovati iz Njema?ke, pa joj je sada, došavši na odmor, u Uredu Turisti?ke zajednice, Priznanje osobno uru?io direktor Markito Marinkovi?. (boljani.info)