Turistički rezultati Bola u srpnju

U srpnju 2018. godine ostvareno je 28.070 (-3.5%) dolazaka, a u istom razdoblju 2017. godine ostvareno je 29.093 dolazaka. Noćenja u istom periodu 2018. bilo je 179.007 (-2.3%), a u 2017. 183.175.

 

Noćenja po strukturi smještaja:           2018.                 2017.
Hoteli:                                                79.398 (-2,3%)         81.311
Privatni smještaj:                            84.660 (-5,1%)         89.249
Kampovi:                                             5.639 (-0,7%)         5.678
Nekomercijalni smještaj:                 8.965 (+29%)          6.937

Razdoblje:                         01.01. – 31.07. 2018.                    01.01.-31.07.2017.
Dolasci:                                     58.644 (+0,50%)                           58.335
Noćenja:                                   340.433 (-1,71%)                         346.289

Hoteli:                                       188.565 (-3,9%)                           196.363
Privatni smještaj:                   130.166 (-1,6%)                            132.314
Kampovi:                                   7.862 (-3,3%)                                8.135
Nekomercijalni smještaj:       13.840 (+46%)                              9.477

Struktura gostiju 01.01.-31.07.2018.

  1. Francuska 14,15%
  2. Njemačka 11.70%
  3. Austrija 10.53%
  4. Švedska 7.74%
  5. Hrvatska 6.67%
  6. Slovenija 6.32%
  7. Velika Britanija 6.22%
  8. Norveška 5.16%

Dobna struktura gostiju
<17 godina: 19,3%
18-34 godine: 21,7%
35-54 godine: 36,4%
55> godina: 22,7%