Tajni gost – lipanj 2018

U lipnju 2018. tajni gost je boravio na području općine Bol.
Tajni gost je posjetio 35 lokacija, a na grafu ispod su ocjene po skupinama.