Sve?ana dodjela oznake HOP-a

U Bolu, 23.10. na sve?anosti u hotelu Elaphusa su dodijeljene oznake Hrvatski Oto?ni Proizvod za 111 oto?kih proizvoda…

U Bolu, 23.10. na sve?anosti u hotelu Elaphusa su dodijeljene oznake Hrvatski Oto?ni Proizvod za 111 oto?kih proizvoda. Ministar regionalnog razvoja i EU fondova i potpredsjednik Vlade Branko Gr?i? uru?io je oznake za 68 proizvo?a?a od kojih su ?etiri sa Bra?a.
Sve?anost je otvorio Na?elnik op?ine Bol Tihomir Marinkovi?, a nakon sve?anog uru?enja uslijedio je bogati glazbeni program oto?kih glazbenih snaga: Pu?ki piva?i sa Pašmana, klapa Braciera, puha?ki sastav Brass?uta i drugi.