Dan TZO Bol – dodjela priznanja

Na sve?anoj sjednici skupštine TZO Bol u Bluesun hotelu Elaphusa, uru?ena su prigodna priznanja za 2015. godinu…

 

Na sve?anoj sjednici skupštine TZO Bol u Bluesun hotelu Elaphusa, uru?ena su prigodna priznanja za 2015. godinu. Priznanja su nakon uvodnih govora uru?ili Predsjednik TZO Bol, Tihomir Marinkovi? i Direktor TZO Bol Markito Marinkovi?. U ime nagra?enih, skupštini se zahvalom obratila G?a Nada Orehovac, dugogodišnja direktorica hotela Bretanida u Bolu. Priznanja su:


 

KARIN LEIDENBERGER

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

für die besondere Treue gegenüber dem beliebten Ferienort Bol

 

WALTER HANS I ERNA BAR

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

für die besondere Treue gegenüber dem beliebten Ferienort Bol

 

FERDINAND I DORIS FISCHER

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

für die besondere Treue gegenüber dem beliebten Ferienort Bol

 

ELKE I FRITZ SOBOTTKA

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

für die besondere Treue gegenüber dem beliebten Ferienort Bol

 

MLADEN I ALEMKA KAL?I?

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

für die besondere Treue gegenüber dem beliebten Ferienort Bol

 

ZENON  I KARIN-ENGEL KOMOROWSKY

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

für die besondere Treue gegenüber dem beliebten Ferienort Bol

 

HANS JOACHIM I GISELA KAUDER

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

für die besondere Treue gegenüber dem beliebten Ferienort Bol

 

MANFRED  VOLKERT

ELIZABETH DORN HUBER

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

für die besondere Treue gegenüber dem beliebten Ferienort Bol

 

KARL I HELENA KUZMAN

Za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

 

TON?I KOLJATI?

Za  kontinuirani dugogodišnji rad u ugostiteljstvu Bola

 

NADA OREHOVAC

Za dugogodišnje uspješno djelovanje i suradnju u turisti?kom razvoju Bola

 

FRIZERSKI SALON SIRENA

Za specifi?ni doprinos razvoju bolskog turizma

 

BORIS ŠKRBI?

Za kontinuirani dugogodišnji rad u ugostiteljstvu Bola

 

MARGARITA KARNIN?I?

Za kontinuirani dugogodišnji rad u ugostiteljstvu Bola

 

DARINKA MARINKOVI?

Za kontinuirani dugogodišnji rad u ugostiteljstvu Bola

 

MARIJA FABIJANOVI?

Za kontinuirani dugogodišnji rad u ugostiteljstvu Bola