Rekordan broj no?enja

Po?etkom listopada uobi?ajeno sumiramo prvih devet mjeseci turisti?ke godine…

Po?etkom listopada uobi?ajeno sumiramo prvih devet mjeseci turisti?ke godine. Rekordan broj dolazaka i no?enja je moda najlakše prikazati u odnosu na prvih devet mjeseci (do sada rekordne) 2013. godine. Naime, dolasci turista su ve?i 11%, a broj no?enja je porastao za 5% prema 2013. godini.

Ukupni dolasci turista u devet mjeseci 2014. bili su 81.350(2013. – 73.262), a broj no?enja 515.565(2013. – 491.644) – prosje?no 6,34 dana boravka po gostu. Najve?i broj turista nam uobi?ajeno dolazi iz Austrije(14,6%), Njema?ke(14,4%), Skandinavije(11,6%), Slovenije(7,4%), Italije(6,1%). Doma?ih gostiju je bilo 7,3%, nešto više nego u 2013. kada ih je bilo 6,6%.

?estitamo svim turisti?kim djelatnicima na izvrsnoj sezoni, uz elju da se ovakav trend nastavi i u posezoni…