I ove godine porast dolazaka

Bol je i ove godine ostvario porast no?enja…

 

Bol je i ove godine ostvario porast no?enja ?ime se definitivno potvr?uje kao snana turisti?ka destinacija koja promišlja strategiju svog razvoja, kontinuirano rade?i na unapre?enju ponude.

Kako rezultati govore najbolje sami za sebe spomenimo primjerice kako je samo u kolovozu u Bolu ostvareno 170444 no?enja, odnosno 26117 dolazaka što je 8% posto više u usporedbi sa kolovozovom 2013. godine (157052 no?enja).

Pogledamo li brojke od po?etka godine, U prvih 8 mjeseci u Bolu ostvareno je 431385 no?enja, odnosno 69265 dolazaka što je skoro 5% posto više nego u istom razdoblju prošle godine (411837 no?enja).