Bročko uje za vridne jude

U akciji “Bročko uje za vridne jude” u Bolu je skupljeno 178 litara ulja. Ulje će biti donirano zdravstvenom osoblju KBC-a u Hrvatskoj kako bi im se blagdani učinili malo radosnijim.

TZO Bol ovom prilikom želi zahvaliti dječjem vrtiću “Mali Princ” i ravnateljici Frančeski Tomaš koji su se uključili u akciju ukrašavanjem boca svojim crtežima, te lokalnim portalima koji su prenijeli vijest o akciji. Zahvaljujemo se svima koji su donirali ulje:

Željana Cvitanić, Jelena Karmelić, Jasmin Marinković, Vinko Karelović, Vinko Marinković-Vragić, Joško Cvitanić, Ivica Eterović, Maja Baković, Rade Jerčić, Tonči Lalić, Nikola Bodlović, Alma Marinković, Ana Karninčić, Vojmir Cvitanić Mate Vukoja, Ivan Anić, Denis Jerčić, Jakša Marinković Tomić, Siniša Petrić, Ivan Marinković, Ante Lalić, Dražen Eterović, dr. Dinko Mirić, Frane Žuvić, Tonči Plenković, Markito Marinković, Čedomir Ivelić, Željko Eterović, Zdravka Marinković, Zoran Jozić, Zdravko Karmelić, Perica Bošković, Fanika Eterović, Sandra Eterović, Mladen Trutanić, Denis Barhanović, Tonči Jakšić, Dalibor Ivičević, Joško Marinković-Nježni, Ivica Brizić, Milica Topalović, Margarita Marinković, Mirjana Bonačić, Ante Selak, Vinka Jekić, Nikica Bodlović-Šemper, Ivo Marinković, Vice Klapež, Leo Lalić, Pero Šošić, Nikša Radić, Ivica Serventi, Tonći Buljan, Kitana Karninčić, Srećko Karmelič, Vinkica Batarelo, Siniša Soljačić, Juraj Kusanović, Josip Marinković-Vragić, Grozdan Čulić, Vini Cvitanić, Tonči Marinković, Ivan Karmelić, te Dominikanski samostan, Bretanide Resort, Kaštil, Varadero, Auro, Club 585 i Sunce hoteli d.d.