Vjen?anje u Bolu

Annabelle Rohlfing Woltering i Christian Woltering vjen?ali su se 23. svibnja 2015. U Bolu.

 

Annabelle Rohlfing Woltering i Christian Woltering vjen?ali su se 23. svibnja 2015. U Bolu. Za svoje vjen?anje odabrali su Bol u kojem je mladoenja i zaprosio svoju budu?u suprugu. Obredu vjen?anja nazo?ilo je 50–tak uzvanika  iz Njema?ke.

Tom prlikom Markito Marinkovi?, direktor Turisti?ke zajednice op?ine Bol primio je mladi bra?ni par te im uru?io prigodne poklone.