Energetski certifikat – upute

Prenosimo upute koje smo dobili od TZ upanije vezano za energetske certifikate za privatne iznajmljiva?e…

Proslje?ujemo Vam na znanje odgovore na pitanja u svezi energetskih certifikata za iznajmljiva?e koje smo dobili od Ministarstva graditeljstva i prostornog ure?enja.

Srda?an pozdrav!

Anamarija Radovnikovi?
Turisti?ka zajednica Splitsko-dalmatinske upanije


Poštovani,    

 

Obratili ste nam se sa pitanjima vezanim za  energetsko  certificiranje i gra?ane iznajmljiva?e, tj.gra?ane  koji pruaju ugostiteljske usluge – usluge smještaja.

Upu?ujemo Vas na slijede?e:

-Prema Zakonu o gradnji  (Narodne novine 153/2013), ?lankom 24. propisano je slijede?e:

 

„… (2) Vlasnik zgrade  za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela duan je:

1. prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat

2. kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju

3. energetski certifikat predo?iti mogu?em kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga

4. u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

(4) Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezina posebnog dijela.“

 

-Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o energetskim pregledima gra?evina i energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 78/2013), ?lankom 2 propisano je slijede?e:

(2) Pojedina?ne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati vae?i energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. sije?nja 2016. godine.“

Dakle, svi vlasnici zgrada ili dijelova zgrada koje se iznajmljuju, moraju pribaviti energetske certifikate najkasnije  do 1. sije?nja 2016. godine.

Ovi propisi odnose se i na postoje?e i na nove podnositelje zahtjeva za rješenje o odobrenju za pruanje usluga smještaja, bez obzira na starost zgrada u kojima se te usluge pruaju.

Prema Zakonu o gradnji, ?lankom 156., propisano je da nadzor nad  provedbom ovog dijela Zakona  provodi inspekcija nadlena za trgovinu.

 

Uprava za graditeljstvo i energetsku u?inkovitost u zgradarstvu 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure?enja