Ukrajinski novinari u Bolu

U ponedjeljak, 18. travnja 2016., Turisti?ka zajednica op?ine Bol ugostila je novinare Olekseii Gurin i Viktoriia Tkachova, Ukraina, National Television Company of Ukraine, TV channel „Era“.

U ponedjeljak, 18. travnja 2016., Turisti?ka zajednica op?ine Bol ugostila je novinare Olekseii Gurin i Viktoriia Tkachova, Ukraina, National Television Company of Ukraine, TV channel „Era“.

Tom prigodom novinari su razgledali i snimili reportau o Bolu, posjetili su plau Zlatni rat, Ku?u u ku?i te ostale bolske znamenitosti sa naglaskom na  ugostiteljsku ponudu Bola.