Novinar Le Monde u Bolu

U srijedu, 13. travnja 2016. TZO Bol  je ugostio novinara i fotografa poznatih francuskih listova Le Monde i Le Telegramme, Gregory Alain Jean Gerault-a. Tom prilikom novinar je razgledao Bol, posjetio Vinski podrum, plau Zlatni rat, hotel Elaphusu i klesarsku školu u Pu?iš?ima.

U srijedu, 13. travnja 2016. TZO Bol  je ugostio novinara i fotografa poznatih francuskih listova Le Monde i Le Telegramme, Gregory Alain Jean Gerault-a. Tom prilikom novinar je razgledao Bol, posjetio Vinski podrum, plau Zlatni rat, hotel Elaphusu i klesarsku školu u Pu?iš?ima. Nadamo se da ?e lijepo vrijeme za vrijeme njegova obilaska Bola i Bra?a pridonijeti dobrim utiscima koje je novinar ponio sa Bra?a…