SUB ECO Bol 2016.

U ?etvrtak, 28. travnja 2016. sa po?etkom u 10 sati u Bolu ?e se odr?ati tradicionalna 17. akcija ?iš?enja bolskog akvatorija SUB ECO BOL 2016…

U ?etvrtak, 28. travnja 2016. sa po?etkom u 10 sati u Bolu ?e se odr?ati tradicionalna 17. akcija ?iš?enja bolskog akvatorija SUB ECO BOL 2016. U akciji ?e sudjelovati 10 timova iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Slova?ke sa ukupno 100-tinjak ronioca. Organizatori akcije su Big Blue ronila?ki centar, Zlatni rat d.d., Turisti?ka zajednica op?ine Bol i Op?ina Bol. U ve?ernjim satima u hotelu Bonaca svim sudionicima akcije od strane organizatora biti ?e dodjeljena posebna priznanja.