Biciklisti?ka karta otoka Bra?a

U Sutivanu je 22. travnja 2016., promovirana biciklisti?ka karta otoka Bra?a koju su izradile sve TZ otoka te TZ upanije splitsko-dalnatinske i Biciklisti?ki savez upanije…

U Sutivanu je 22. travnja 2016., promovirana biciklisti?ka karta otoka Bra?a koju su izradile sve TZ otoka te TZ upanije splitsko-dalnatinske i Biciklisti?ki savez upanije. Staze otoka Bra?a duge su preko 1000 kilometara, a cikloturizam predstavlja veliki potencijal razvoja turizma otoka Bra?a. Prezentaciji su nazo?ili direktori TZ otoka te Joško Stella, direktor TZ upanije i Denis Špadina, predsjednik Biciklisti?kog saveza upanije splitsko- dalmatinske.