Prijava gostiju putem Android app-a

Dana 26.06.2015. pustili smo u rad Android aplikaciju za prijavu turista. Svim iznajmljiva?ima sa podru?ja op?ine Bol sada je olakšana prijava turista preko mobilne aplikacije.

Dana 26.06.2015. pustili smo u rad Android aplikaciju za prijavu turista. Osim web verzije, koja ostaje i dalje, svim iznajmljiva?ima sa podru?ja op?ine Bol sada je olakšana prijava turista preko mobilne aplikacije.
Aplikacija se moe skinuti sa slubene Android trgovovine (zove se Prijava-turista.net) ovdje.

Nakon instalacije potrebno je unijeti korisni?ke podatke (ime i lozinku). Podaci su isti kao i za web verziju prijave turista.

Aplikacija omogu?ava pregled prijašnjih prijava, pregled aktualnih prijava i izradu nove prijave. Tako?er, mogu?e je na aktualni dan odjaviti gosta koji je prethodno unešen.

Podrane su sve verzije Androida od 2.2 ka novijima.