Prezentacija cikloturizma Bra?a i upanije

Denis Špadina, predsjednik Biciklisti?kog saveza upanije splitsko-dalmatinske prezentirao je projekt cikloturizma otoka Bra?a i upanije sudionicima biciklisti?ke karavane iz Slovenije, Dalmacija tour 2016.

Denis Špadina, predsjednik Biciklisti?kog saveza upanije splitsko-dalmatinske prezentirao je projekt cikloturizma otoka Bra?a i upanije sudionicima biciklisti?ke karavane iz Slovenije, Dalmacija tour 2016.

Bicikliste je pozdravio i Markito Marinkovi?,direktor TZO Bol, koji im zaelio ugodan boravak u Bolu te im ?estitao na uvrštavanju otoka Bra?a na kartu njihovih budu?ih biciklisti?kih tura.