Dalmacija tour 2016.

Ove godine odrava se 17. Dalmacija tour, petodnevna biciklisti?ka karavana u organizaciji Biciklisti?kog saveza Slovenije i sportskog društva Bam.Bi, koja kre?e u utorak, 4. travnja 2016., iz Crikvenice  prema  Bolu te završava u subotu, 9. travnja 2016. u Mandrama na Pagu. Biciklisti se u Bolu o?ekuju 7. travnja oko 16 sati…

Ove godine odrava se 17. Dalmacija tour, petodnevna biciklisti?ka karavana u organizaciji Biciklisti?kog saveza Slovenije i sportskog društva Bam.Bi, koja kre?e u utorak, 4. travnja 2016., iz Crikvenice  prema  Bolu te završava u subotu, 9. travnja 2016. u Mandrama na Pagu.

U biciklisti?koj karavani sudjeluje 80 biciklista koji  u pet etapa prolaze 627 km Hrvatskog primorja i Dalmacije.

U ?etvrtak, 7. travnja 2016., biciklisti stiu na Bra? te voze dionicu do Bola gdje se o?ekuju oko 16 sati na cilju kod Velikog mosta gdje je organiziran welcome drink. U hotelu Elaphusa nave?er organizirana je ve?era i  prezentacija projekta cikloturizma otoka Bra?a te druenje uz  dalmatinsku  glazbu. Prezentaciji ?e nazo?iti  Joško Stella, direktor TZ upanije splitsko-dalmatinske i Denis Špadina, predsjednik Biciklisti?kog saveza upanije splitsko-dalmatinske.