Ponovno rast no?enja

U travnju je u Bolu ostvareno 15.873 no?enja što je skoro 39 posto više nego u travnju 2013. godine (11.426 no?enja)…

 

U travnju je u Bolu ostvareno 15.873 no?enja što je skoro 39 posto više nego u travnju 2013. godine (11.426 no?enja). U hotelima je evidentirano 14.183, a u privatnom smještaju 1.690 no?enja. Najviše je bilo gostiju iz Njema?ke (4729 no?enja), zatim Slovenije (4420), pa Francuske (2443), Poljske (934) …

U prva ?etiri mjeseca ove godine ostvarena su 17.033 no?enja ili ?ak 4.573 više nego lani, što izraeno u postocima iznosi pove?anje od 28 posto. Ova brojka je mnogo realnija, od one samo za travanj, jer su Uskrsni blagdani lani bili u oujku. (boljani.info)