?ir oko Bola – uspjena premijera

Ni kiša nije mogla sprije?iti odravanje prvog krosa, ?ira oko Bola, organiziranog Prvog svibnja za djecu i odrasle…

Ni kiša nije mogla sprije?iti odravanje prvog krosa, organiziranog Prvog svibnja za djecu i odrasle. Najve?i broj prijavljenih natjecatelja bio je iz Slovenije, koji kao i obi?no u ovo doba godine masovno dolaze tjedan dana u Bol.

Najmla?i, njih 35, startalo je kod caffe bara Big Blue u 9.30 sati. Staza im je bila duga 800 metara, do autobusne postaje i natrag. Svi su oni pobjednici jer ih ni kiša nije sprije?ila u tr?anju.

Starijih je bilo na startu 51, a tr?ali su 8 kilometara. Trka je nazvana "?ir oko Bola" i 42 ih je stiglo na cilj, tako?er ispred "Big Blua". Najbri je taj put otr?ao za 31,57 minuta, a naš Boljanin Tomislav Mikuli? je bio tre?i s vremenom od 32,14 minute. Kod ena prva je bila Slovenka s vremenom od 33.37 minuta.

Pobjednike je nagradio glavni sponzor firma ASICS, najve?i proizvo?a? opreme za tr?anje.

Bila je to uspješna premijera i sasvim je izvjesno da ?e se to nastaviti i idu?ih godina.

Za sudjelovanje na ovom krosu odrasli su trebali platiti po 70 kuna. Prikupljeno je 3.500 kuna za "Bra?ke pupoljke", udrugu koja brine o djeci s posebnim potrebama. (boljani.info)