Noćenja u rujnu 2021.

U mjesecu rujnu 2021., ostvareno je 13.234 dolazaka i 76.248 noćenja.

U prvih devet mjeseci 2021., ostvareno je 70.596 dolazaka (ili 65% ostvarenih dolazaka iz 2019.) i 414.400 noćenja (ili 68% ostvarenih noćenja iz 2019.).

Ostvarena noćenja po tipu smještaja:
Hoteli: 182.148 44%
Privatni smještaj: 200.413 48%
Kampovi: 15.324 4%
Nekomercijalni smještaj: 16.555 4%

Struktura gostiju:
Njemačka: 16.05%
Hrvatska: 13.87%
Austrija: 9.57%
Slovenija: 8.8%
Češka: 6.15%
Poljska: 5.47%