Noćenja u kolovozu 2021.

U kolovozu 2021., u Bolu je ostvareno 26.426 dolazaka (+56% u odnosu na 2020., i 85% ostvarenih dolazaka u odnosu na 2019.) te 158.392 noćenja (+43% u odnosu na 2020., i 85% ostvarenih noćenja u odnosu na 2019.)

U prvih osam mjeseci u Bolu je ostvareno 57.308 dolazaka ( +65% u odnosu na 2020., i 62% ostvarenih dolazaka u odnosu na 2019.) te 337.992 noćenja (+ 51% u odnosu na 2020., te 65% ostvarenih noćenja u odnosu na 2019.)

Ostvarena noćenja po tipu smještaja:
Hoteli:                              140.315   42%
Privatni smještaj:         170.573   50%
Kamp:                                    12.603   4%
Nekomercijalni smještaj:   14.501   4%

Struktura gostiju:
Hrvatska:  15,13%
Njemačka: 14,14%
Slovenija:    9,33%
Austrija:      8,51%
Češka:         6,55%
Poljska:        5,53%