Izazovi distribucije usluga smještaja u COVID19 vremenima

Pandemija bolesti COVID19:
• Problem ili prilika?
• Trenutno stanje ili novi standard?
• Fokus na uslugu ili na distribuciju?
• Prednost posrednicima ili izravnoj distribuciji?

Cijelu prezentaciju pogledajte na linku: