Android aplikacija za privatne iznajmljiva?e

Obavijest iznajmljivacima za postavljanje apartmana na Android aplikaciju.

 

Obavijest iznajmljiva?ima za postavljanje apartmana na Android aplikaciju:

Kako bi uspješno uvrstili apartmane na mobilnu aplikaciju potrebno je poslati sljede?e podatke:

·         Naziv Apartmana

·         Opis apartmana (Barem 120 rije?i)

·         Broj telefona i adresu

·         Web stranicu i email

·         Broj zvjezdica apartmana

·         5 slika minimalnih dimenzija 500×500 piksela

·         Koordinate ku?e (lat i long) preuzete sa ove web stranice: http://www.whatsmygps.com/

Molim da podatke i slike šaljete mail-om.