WTA u Bolu

Dana, 20. studenog 2015., u Glavnom uredu HTZ – a sastali su se predstavnici Bola sa direktorom HTZ-a vezano uz prezentaciju WTA turnira u Bolu…

Dana, 20. studenog 2015., u Glavnom uredu HTZ – a sastali su se predstavnici Bola, Tihomir Marinkovi?, na?elnik op?ine Bol, Markito Marinkovi?, direktor TZO Bol i Feliks Lukas, direktor Lukas sporta sa direktorom HTZ – a Ratomirom Ivi?i?em vezano uz prezentaciju WTA turnira u Bolu i potporu nacionalne turisti?ke organizacije ovoj manifestaciji.