U?enici u posjeti TZO Bol

U?enici 4. razreda Osnovne škole Bol, u ?etvrtak, 19. svibnja 2016., posjetili su ured Turisti?ke zajednice op?ine Bol i prezentirali prirodne ljepote i kulturnu baštinu Hrvatske. Markito Marinkovi?, direktor TZO Bol upoznao ih je sa funkcioniranjem i radom TZO Bol, prirodnim i kulturnim znamenitostima Bola kao i turisti?kim razvojem Bola.

U?enici 4. razreda Osnovne škole Bol, u ?etvrtak, 19. svibnja 2016., posjetili su ured Turisti?ke zajednice op?ine Bol i prezentirali prirodne ljepote i kulturnu baštinu Hrvatske. Markito Marinkovi?, direktor TZO Bol upoznao ih je sa funkcioniranjem i radom TZO Bol, prirodnim i kulturnim znamenitostima Bola kao i turisti?kim razvojem Bola.