Turisti?ki rezultati u srpnju

Iz ureda TZO Bol donosimo Vam turisti?ke rezultate Bola ostvarene u srpnju.

No?enja je u srpnju bilo 141.949, ali 5.647 ili 4 posto manje nego u istom mjesecu 2013. godine. Hoteli Bluesun i Bretanide imali su 6.629 no?enja manje ili 9 posto. Privatni smještaj i kampovi su na prošlogodišnjem nivou, a „krvnu sliku“ odnosno turisti?ki rezultat nešto su popravili ostali manji hoteli u Bolu.
Me?utim, ukupni rezultati no?enja za sedam mjeseci ove godine su ipak pozitivni. Ukupno je ove godine ostvareno 260.941 no?enje, 6.156 više nego 2013. ili dva posto više.
Tko ljetuje u Bolu? Austrijanci su imali ove godine (I. – VII.) 37.835 no?enja, Nijemci 29.313, Slovenci 25.160, Šve?ani 20.142, Norveani 19.246, doma?i gosti 18.001, ?esi 12.895, Poljaci 11.555 no?enja … Šve?ana je ove godine u Bolu više za 25 posto, Slovenaca 10 posto, ?eha 8 posto … Porastao je za 25 posto dolazak doma?ih gostiju, ali su podbacili, naši tradicionalni gosti Nijemci (21 posto).
Prošle godine u Bolu su gosti boravili 6,4 dana, a ove godine nešto kra?e – 6 dana.