Turistički rezultati u listopadu 2018.

Ostvarena noćenja na području općine Bol u listopadu 2018.

 

 

Noćenja listopad 2018                           Noćenja listopad 2017
Domaći: 1.084 (-42%)                                   1.880
Strani: 13.238 (-28%)                                   18.462
Ukupno: 14.322 (-30%)                                20.522

Noćenja po strukturi smještaja:
Hoteli:                                                11.054
Privatni smještaj:                             2.395
Kampovi:                                            405
Nekomercijalni smještaj:                468

Struktura gostiju u listopadu:

  1. Njemačka 22%
  2. Austrija 21%
  3. Velika Britanija 12%
  4. Hrvatska 11%
  5. Francuska 6%
  6. Norveška 3%
  7. Švicarska 3%
  8. Slovenija 2%
  9. Švedska 2%
  10. Belgija 2%

Dolasci listopad 2018.                                         Dolasci listopad 2017.
Domaći:   335  (-50%)                                                       668
Strani: 1.476 (-44%)                                                         2.617
Ukupno: 1.811 (-45%)                                                     3.285

Noćenja siječanj – listopad 2018                Noćenja siječanj – listopad 2017
Domaći: 45.916 (22%)                                                         37.782
Strani: 584.812 (-4%)                                                         610.310
Ukupno: 630.728 (-3%)                                                     648.092

Dolasci siječanj – listopad 2018                     Dolasci siječanj – listopad 2017
Domaći: 7.941 (14%)                                                              6.948
Strani: 95.202 (-1%)                                                               96.391
Ukupno: 103.143 (-0,1%)                                                    103.339